Formularul 224 și instrucțiunile de completare a acestuia au fost actualizate

 

A fost evidențiată distinct suma reprezentând contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, deductibilă din venitul net din salarii

În Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023 a fost publicat OPANAF nr. 231/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la OPANAF nr. 3.780/2017, pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit; actul normativ actualizează formularul 224 și instrucțiunile de completare a acestuia ca urmare a unor prevederi legislative de natură fiscală adoptate recent.

Astfel, după cum se știe, prin Legea nr. 34/2023 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește modul de determinare a venitului bază de calcul al impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor. Astfel, potrivit art. 78 alin. (2), lit. a), pct. (v) din Codul fiscal, se deduc din venitul net din salarii, realizat la locul unde se află funcția de bază, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajați, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual. Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, în limita aceluiași plafon, indiferent de numărul de persoane. Modificările legislative menționate vizează modul de stabilire a venitului bază de calcul al impozitului în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate începând cu luna februarie 2023.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment