Audit de calitate

Audit de calitate

Cartea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

 

În atenţia experţilor contabili judiciari

Va informam ca s-a prelungit pana la 25 februarie 2019 inclusiv,  termenul pentru depunerea fisei de optiuni si obtinerea vizei pentru exercitarea profesiei in anul 2019, in vederea cuprinderii in Lista expertilor contabili pe specializari 2019.


În conformitate cu Procedura privind întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări” până la data de 15 februarie 2019 toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

Listele experților contabili pe specializări vor cuprinde toți membrii experți contabili, care au depus fișa de opțiuni și au obținut viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.


În vederea aplicării corespunzătoare a reglementărilor ce guvernează activitatea de audit de calitate în domeniul expertizei contabile judiciare vă reamintim următoarele:

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR

Potrivit:

- Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat (ți) sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(I) al (AI) părților/ recomandat (ți) de părți.”

- Normei profesionale 3531.1: “Capitolul II introducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă …: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri ai părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. …;”
Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică …, și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. ”
Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a  fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”
Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.
Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.
Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier al părților/ recomandat de părți.
Potrivit reglementărilor legale şi procedurale privind activitatea de expertiză contabilă judiciară experţii contabili au responsabilitatea respectării acestora, indiferent de calitatea pe care o au în raportul de expertiză contabilă judiciară, respective cea de expert contabil numit/desemnat la cererea părţilor sau din oficiu, cât şi cea de expert contabil consilier încuviinţat al părţilor/recomandat de părţi.

DataPROGRAM
1-Dec-22Sãrbãtoare legalã
2-Dec-22La sediul filialei
3-Dec-22Sãrbãtoare legalã
4-Dec-22Sãrbãtoare legalã
5-Dec-22La sediul filialei
6-Dec-22La sediul filialei
7-Dec-22La sediul filialei
8-Dec-22La sediul filialei
9-Dec-22La sediul filialei
10-Dec-22Sãrbãtoare legalã
11-Dec-22Sãrbãtoare legalã
12-Dec-22La sediul filialei
13-Dec-22La sediul filialei
14-Dec-22La sediul filialei
15-Dec-22La sediul filialei
16-Dec-22Concediu de odihnã
17-Dec-22Sãrbãtoare legalã
18-Dec-22Sãrbãtoare legalã
19-Dec-22Concediu de odihnã
20-Dec-22Concediu de odihnã
21-Dec-22Concediu de odihnã
22-Dec-22Concediu de odihnã
23-Dec-22Concediu de odihnã
24-Dec-22Sãrbãtoare legalã
25-Dec-22Sãrbãtoare legalã
26-Dec-22Sãrbãtoare legalã
27-Dec-22Concediu de odihnã
28-Dec-22Concediu de odihnã
29-Dec-22Concediu de odihnã
30-Dec-22Concediu de odihnã
31-Dec-22Sãrbãtoare legalã
DataPROGRAM
1-Nov-22La sediul filialei
2-Nov-22La sediul filialei
3-Nov-22La sediul filialei
4-Nov-22La sediul filialei
5-Nov-22Sãrbãtoare legalã
6-Nov-22Sãrbãtoare legalã
7-Nov-22La sediul filialei
8-Nov-22La sediul filialei
9-Nov-22La sediul filialei
10-Nov-22La sediul filialei
11-Nov-22La sediul filialei
12-Nov-22Sãrbãtoare legalã
13-Nov-22Sãrbãtoare legalã
14-Nov-22La sediul filialei
15-Nov-22Concediu de odihnã
16-Nov-22Concediu de odihnã
17-Nov-22Concediu de odihnã
18-Nov-22Concediu de odihnã
19-Nov-22Sãrbãtoare legalã
20-Nov-22Sãrbãtoare legalã
21-Nov-22La sediul filialei
22-Nov-22La sediul filialei
23-Nov-22La sediul filialei
24-Nov-22La sediul filialei
25-Nov-22La sediul filialei
26-Nov-22Sãrbãtoare legalã
27-Nov-22Sãrbãtoare legalã
28-Nov-22La sediul filialei
29-Nov-22La sediul filialei
30-Nov-22Sãrbãtoare legalã