Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Membrii filialei Vrancea sunt invitaţi sã participe la cursurile organizate în zilele de 19 și 20 octombrie 2020.

  • Formular pentru înscrierea membrilor la cursul cu tema "Reglementãri recente de naturã fiscalã adoptate pentru sprijinirea mediului de afaceri ca răspuns la situația actualã", care se va desfãșura online, în data de 19 octombrie 2020, începând cu ora 16, lector:  Mirela Pãunescu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHmLp1q9eNyexP8V7e2x0fMMaHdo-N2HDtIc3tk6pZf_FOWA/viewform?usp=sf_link

  • Formular pentru înscrierea membrilor la cursul cu tema "Practica instanțelor de judecatã în materia litigiilor fiscale. Puncte de vedere comune și divergenţe faţã de concluziile rapoartelor de inspecții fiscalã", care se va desfãșura online, în data de 20 octombrie 2020, începând cu ora 16, lector: Raluca Andrei.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSculj0hQLgop6PGDqTj7y34_vOlhXD9_Kj_VgGCRn4cqVxOXQ/viewform?usp=sf_link

Membrii filialei Vrancea sunt invitaţi sã participe la cursurile organizate în zilele de  14 și 16 octombrie 2020.

  1. Formular pentru înscrierea membrilor la cursul cu tema "EFECTELE CRIZEI ECONOMICE ACTUALE ASUPRA REORGANIZÃRII SOCIETÃŢILOR COMERCIALE", care se va desfãșura online, în data de 14 octombrie 2020, lector: univ.dr. Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbFOEAIyCj9qw9bAjNfKvffLdgVGMBcTx2kNs73PGk7Zzm6g/viewform?usp=sf_link
  2. Formular pentru înscrierea membrilor la cursul cu tema "IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID 19 ASUPRA CONTABILITĂȚII: TRATAMENTE ADAPTATE, ÎNTREBĂRI SI RĂSPUNSURI", care se va desfãșura online, în data de 16 octombrie 2020, lector: univ.dr. Alina-Mihaela Irimescu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8zDfvZ6vZrc8934Ygi5mDwj0vKF9-GXG6FNSae2PvUgB-Lg/viewform?usp=sf_link

Cursul  "IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID 19 ASUPRA CONTABILITĂȚII: TRATAMENTE ADAPTATE, ÎNTREBĂRI SI RĂSPUNSURI" se adreseazã doar membrilor care nu au participat la cursurile online organizate online în perioada mai–iunie 2020.

Cursul online cu tema “Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2”, se va desfãşura în data de 13 MAI 2020, ora 16.00, având ca lector pe dl. CIOBANU RADU.

NR. CRT.FILIALAPERIOADADISCIPLINA PNDPCNUMAR ORE CPDLECTOR
1VRANCEA11 ianuarie 2020Fiscalitate10Conferențiar univ.dr. Mirela Pãunescu
2VRANCEA19-20 februarie 2020Contabilitate financiarã; Fiscalitate20Conferențiar univ.dr. Adriana Florina Popa
3VRANCEA29 februarie 2020Expertizã contabilã10Dr.ec. Florentina Pantazi

 

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2018 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2018 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.