Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

 

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

 

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Gorghiu Georgeta Badea Teodor Matei Dorina
Lungu Mugur-Gabriel

Biroul  permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
Gorghiu Georgeta Badea Teodor

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Sima Costicã Comãnescu Ştefan Nistor Mariana - Rozica
Gorghiu Alexandru-George
Nenciu Vasile
Vornicoglu Vasile

Comisia de cenzori

Cenzori
Petrea Milica
Gheorghe Dorinel

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Gorghiu Georgeta Badea Teodor
Chiorescu Eduard-Doru
Lungu Mugur-Gabriel
Stoica Mihaela-Maria
Tãtaru Mariana

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții în coordonarea filialei / Birou evidență Tablou Birou administrativ
Oţelea-Antonesi Mihaela Costache Laura-Diana

Auditor

Auditor de calitate