• Examenul de admitere la stagiu – sesiunea 25 – 27 noiembrie 2022

 • Conținutul dosaruluiÎnscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

  Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

  • cererea de înscriere (model Anexă);
  • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
  • curriculum vitae;
  • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
  • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
  • acordul GDPR (model Anexă)
  • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

  Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

  • cererea de înscriere (model Anexă)
  • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
  • curriculum vitae;
  • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
  • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
  • acordul GDPR  (model Anexă)
  • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

  Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 07 noiembrie 2022.

  Candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de admitere la stagiu, sesiunea septembrie – octombrie 2022 vor beneficia pentru sesiunea 25 și 26 noiembrie 2022 de taxe reduse, după cum urmează:

  • 500 de leipentru categoria expert contabil;
  • 350 de leipentru categoria contabil autorizat;
  • 75 leipentru absolvenții de masterat care au de susținut examen la o disciplină (taxă calculată proporțional prin raportarea la taxa redusă de 500 lei);
  • 150 leipentru absolvenții de masterat care au de susținut examen la două discipline (taxă calculată proporțional prin raportarea la taxa redusă de 500 lei);

  Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

  Taxa de înscriere la examenul de admitere la stagiu poate fi achitată în contul CECCAR RO59BTRLRONCRT0V25815601 sau la casieria filialei în cadrul căreia este depus dosarul de înscriere.

Examenul de admitere la stagiu – sesiunea 30 septembrie și 01 octombrie 2022

Conținutul dosarului

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

 • cererea de înscriere (model Anexă)
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR  (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 12 septembrie 2022.

Structură probe examene

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 30 septembrie  și  01 octombrie 2022 și constă în următoarele:

 • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
  • o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
 • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină de examen.

Programa