Prelungire termen pentru depunerea rapoartelor de activitate

Astãzi, 28 februarie 2023, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea Președinților de filiale, a hotãrât:

Prin derogare de la prevederile din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, se prelungește termenul limită pentru depunerea rapoartelor de activitate până la data de 6 Martie 2023, ora 24:00.  Pentru a putea beneficia de facilitãțile financiare condiția este ca  plata  cotizaţiilor fixe și variabile sã se efectueze pânã la data de 28 februarie inclusiv.

Leave your comment