ANOFM: Angajatorii care au beneficiat de sprijin financiar pentru achizițiile de bunuri și servicii necesare desfășurării activității în regim de telemuncă au obligația de a transmite documente justificative în 30 de zile de la acordarea sumei

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că, potrivit Ordinului nr. 1.376/2020 al ministrului muncii și protecției sociale, angajatorii care au beneficiat de sprijinul financiar acordat în vederea achiziționării de bunuri și servicii necesare desfășurării activității salariților în regim de telemuncă au obligația de a transmite, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG nr. 132/2020, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, următoarele documente justificative, scanate:

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri și servicii tehnologice;

b) bonurile fiscale sau chitanțele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);

c) fișele de evidență a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosința telesalariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/și, după caz, bonurile de mișcare a mijloacelor fixe date în folosința salariaților, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015, sau/și, după caz, situația cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment