Strategia Națională de Luptă Antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023 – 2027, publicată în Monitorul Oficial

 

Strategia Națională de Luptă Antifraudă, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, 2023-2027, urmare a angajamentelor europene asumate de către țara noastră, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1144 din 19 decembrie 2023 (HG nr.1259/2023). Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF) este serviciul național de coordonare antifraudă și instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă care asigură, sprijină și coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale UE, conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind Funcționarea UE.

Strategia Națională de Luptă Antifraudă (SNLAF) urmărește coordonarea eforturilor de prevenire a fraudei, întreprinse de toți partenerii naționali, pentru o absorbție ridicată și sănătoasă a fondurilor europene, inclusiv a celor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru o contribuție bugetară completă a României la bugetul UE.

Obiectivele generale ale SNLAF au în vedere prevenirea și detectarea fraudei, investigarea administrativă și urmărirea penală, recuperarea fondurilor și impunerea de sancțiuni.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment