Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400 (revizuit), tradus de CECCAR în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a publicat  versiunea în limba română a Standardului Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (revizuit), elaborat de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Misiunile pe baza procedurilor convenite sunt utilizate la scară largă, iar cererea pentru astfel de misiuni este în continuă creștere, dată fiind nevoia pentru un grad mai mare de răspundere în ceea ce privește finanțarea și subvenționarea. Standardul Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (revizuit) a fost revizuit de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ca răspuns la aceste tendințe și pentru a promova interpretarea și efectuarea consecvente ale misiunilor pe baza procedurilor convenite de către practicieni.

ISRS 4400 (revizuit) tratează atât responsabilitățile practicianului în efectuarea unei misiuni pe baza procedurilor convenite, cât și forma și conținutul raportului asupra acestor proceduri și intră în vigoare pentru misiunile pe baza procedurilor convenite ale căror termene au fost stabilite la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date.

Standardul revizuit este însoțit de un document informativ: Introducere la ISRS 4400 (revizuit) Misiuni pe baza procedurilor convenitecare prezintă pe scurt scopul acestei revizuiri și modificările semnificative din versiunea revizuită a standardului.

Versiunea în limba română a ISRS 4400 (revizuit) și Documentul informativ sunt disponibile în format pdf pe website-ul Cod etic – Standarde internaționale.

Leave your comment