Modificări la Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii: termenul până la care debitorii pot beneficia de această măsură s-a prelungit până la 30 iunie 2022

 

În Monitorul Oficial nr. 206 din 2 martie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 64/2022 al președintelui ANOFM privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II — Anularea unor obligații accesorii din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 85/2021. Potrivit noului act normativ, ANOFM prin entitățile publice subordonate cu personalitate juridică (AJOFM/AMOFM/CRFPA) acordă amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii Fișei de calcul/Deciziei, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv (termenul prevăzut în reglementările valabile până la apariția acestui Ordin era 31 martie 2021), în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AJOFM/AMOFM/CRFPA conform art. XIII alin. (1) din ordonanța de urgență.

De asemenea, de la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată  nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, după caz. În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, AJOFM/AMOFM/CRFPA emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment