Fişa de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări în anul 2021

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

În vederea întocmirii listei GEJ, adresãm rugămintea celor care doresc să profeseze ca expert contabil judiciar în anul 2021, să transmitã Fișa de opțiuni pe adresa ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro, până pe data de 15.02.2021.

Pentru înscriere vã rugãm completaţi formularul:

Depunerea Fișelor de opțiuni și înscrierea experților contabili judiciari în Lista experților contabili pe specializări în anul 2021, se realizează în cazul membrilor CECCAR Filiala Vrancea care dețin viză cu parafă pentru anul 2020 (valabilã pânã la data de 31.03.2021) și doresc sã obținã viză cu parafă pentru anul 2021. Experții contabili care nu vor obține pânã la data de 31.03.2021 viză cu parafă pentru anul 2021, vor fi excluşi din Lista experților contabili judiciari pe specializări aferentă anului 2021.

 

Leave your comment