CECCAR a publicat traducerea Recomandărilor FATF – standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă

 

Financial Action Task Force (FATF) este un organism intraguvernamental înființat în 1989 de către miniștrii jurisdicțiilor sale membre. Sarcina FATF este de a elabora standarde și de a promova implementarea eficace a măsurilor legale, de reglementare și operaționale privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă și a altor amenințări asemănătoare la adresa integrității sistemelor financiare internaționale. FATF colaborează cu alte părți interesate pe plan internațional pentru a identifica punctele slabe la nivel național în scopul de a proteja sistemul financiar internațional de utilizarea abuzivă.

Recomandările FATF stabilesc un cadru cuprinzător și consecvent de măsuri pe care țările ar trebui să îl implementeze pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă.

Țările au diverse cadre legale, administrative, operaționale și diferite sisteme financiare, astfel că nu pot lua toate măsuri identice pentru combaterea acestor amenințări. Prin urmare, Recomandările FATF stabilesc un standard internațional pe care țările ar trebui să îl implementeze prin măsuri adaptate la circumstanțele lor specifice, cu scopul de:

  • a identifica riscurile, a elabora politici și a dezvolta coordonarea pe plan intern;
  • a depista spălarea banilor, finanțarea terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă;
  • a aplica măsuri preventive pentru sectorul financiar și alte sectoare desemnate;
  • a stabili competențele și responsabilitățile autorităților competente (de exemplu, ale autorităților de anchetă, ale autorităților de aplicare a legii și ale celor de supervizare) și alte măsuri instituționale;
  • a consolida transparența și disponibilitatea informațiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și structurilor juridice; și
  • a facilita cooperarea internațională.

Standardele FATF sunt compuse din Recomandările propriu-zise și Notele lor interpretative, împreună cu definițiile aplicabile din Glosar. Măsurile stabilite de Standardele FATF ar trebui implementate de toți membrii FATF și ai Organismelor Regionale de Tip FATF (FSRB-uri), iar implementarea acestora este evaluată riguros prin procesele de evaluare reciprocă și prin procesele de evaluare ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale – pe baza metodologiei comune de evaluare a FATF.

FATF se angajează să mențină un dialog strâns și constructiv cu sectorul privat, societatea civilă și alte părți interesate, în calitatea acestora de parteneri importanți în asigurarea integrității sistemului financiar. FATF face apel la toate statele să implementeze măsuri eficiente pentru a asigura conformitatea sistemelor lor naționale de combatere a spălării banilor, a finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă cu Recomandările FATF.

Publicația în limba română este disponibilă gratuit pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații, Norme profesionale și ghiduri.

Leave your comment