ANAF va completa Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu două noi poziții
 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art.13 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art.20^2 alin.(3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, s-a reglementat că un procentaj de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și din celelalte taxe prevăzute în OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc se constituie venit la bugetul de stat, iar un procentaj de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și 0,2% ca venit al Comitetului Național Paralimpic.

Procedura de administrare a creanțelor, inclusiv schimbul de informații necesar, se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor și ministrului sportului, care se elaborează la propunerea ANAF.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment