Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
            Vã informãm ca formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri începand cu anul 2018 va fi disponibil începând cu data de 16 ianuarie 2018. Acesta se va completa doar electronic, pentru  a fi încãrcat on-line sau depus pe suport electronic la filialã. 


Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat

Metodologia de stabilire a cotizaţiilor de membru

Sistemul de cotizaţii in cadrul CECCAR


 CONDIŢII DE ACORDARE A VIZEI ANUALE DE EXERCITARE A PROFESIEI

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.

 ÎN CAZUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI:
 • Completarea Declarației privind forma de desfășurare a profesiei;
 • Depunerea raportului anual de activitate, completat la toate rubricile;
 • Extras din registrul de încasări și plăți;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC) pentru anul 2017;
 • Prezentarea cazierului judiciar sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină;
 • Nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitate independent și primesc parafă anuală, aplicabil începând cu 01 ianuarie 2019;
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).
Experții contabili judiciari sunt rugați să completeze și să depună Fișa de opțiuni la depunerea documentației necesară obținerii vizei anuale, până la data de 15 februarie.
Persoanele fizice care exercită profesia individual au obligația depunerii declarației 200 la filiala CECCAR, fizic, prin poștă sau mijloace de comunicare online, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF. Cu ocazia misiunilor de audit de calitate, se va verifica exactitatea datelor menționate în Raportul anual de activitate.
ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ / CONTABILITATE:
 • Depunerea raportului anual de activitate, completat la toate rubricile;
 • Extras din balanța conturilor;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC);
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale, de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății;
 • Asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional pentru societate, aplicabil începând cu 01 ianuarie 2019;
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009