Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile – Ghid de aplicare – Ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită

Modificările legislative din ultima perioadă, respectiv abrogarea, modificarea precum şi apariţia unor noi reglementări, au impus revizuirea Standardului profesional nr. 35 – Expertizele Contabile, standard ce reprezintă un reper metodologic şi procedural în activitatea experţilor contabili.

Modificările aduse de această a IV-a ediţie revizuită a standardului privesc noile prevederi a căror determinantă este îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate ale calităţii tuturor beneficiarilor acestor lucrări.

Astfel, completările şi modificările introduse urmăresc creşterea calităţii serviciilor contabile profesionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre expertul numit şi expertul recomandat de parte, creşterea încrederii beneficiarilor asupra lucrărilor de expertiză contabilă prin rigoarea întocmirii raportului de expertiză astfel încât acesta să ofere beneficiarului posibilitatea verificării prevederilor legislative folosite de expert în fundamentarea concluziilor sale.

Această lucrare face parte din Colecţia de Standarde elaborate de CECCAR şi conţineStandardulGhidul de aplicare precum şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.

Standardul profesional nr. 35 – Expertizele Contabile este recomandat tuturor celor interesaţi.