Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
În atenţia candidaţilor la Examenul de aptitudini din sesiunea 21 – 28 aprilie 2018

Înscrierea la examenul de aptitudini se face pe baza următoarelor documente:

o    copia legalizată de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

o    cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei (formular anexat);

o    copie după actul de identitate (BI/CI);

o    copie după certificatul de casatorie (unde este cazul)

o    certificat de cazier judiciar în termen;

o   certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);

o    2 fotografii tip BI.

o   Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

 

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala Vrancea în perioada 14 - 20 martie 2018. 

 


CALENDARUL EXAMENELOR

ORGANIZATE DE CECCAR

IN ANUL 2018

21, 28 APRILIE  -  EXAMEN DE APTITUDINI  

06, 13 OCTOMBRIE  -  EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU  

Prima zi:  Categoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept; Categoria contabil autorizat: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept; 

A doua zi: Categoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Categoria expert contabil: contabilii autorizați, membri activi ai Corpului, care indeplinesc condiția de studii superioare economice susțin proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară  a intreprinderii, Expertiză contabilă.  

 

10, 17 NOIEMBRIE  -  EXAMEN DE APTITUDINI  


       

 

 


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009