Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
Conform Hotărârii Consiliului Filialei Vrancea nr. 17/08, în conformitate cu art. 23 din O.G. nr. 65/1994 cu modificările și completările ulterioare și art. 97 lit c) din R.O.F. a Corpului  au fost radiate din Tabloul CECCAR  persoanele din lista anexatã.

 

 

În atenţia membrilor filialei cu restanţe la plata cotizaţiilor profesionale

 În conformitate cu art.23 din O.G. nr. 65/1994 republicată și art. 97 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
 Prin Hotãrârea Consiliului filialei CECCAR Vrancea s-a stabilit ca la data de 31 decembrie 2015 sã fie radiaţi membrii filialei care nu îşi achitã
pe pânã la aceastã datã cotizaţia fixã pe anul 2015.


 


 

 

Precizări referitoare la membrii radiați din Tabloul CECCAR

 

       În conformitate cu art.23 din O.G. nr. 65/1994 republicată și art. 97 lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului, neplata cotizației profesionale pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009