Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
 Calendarul informativ al cursurilor de pregãtire profesionalã  din anul 2017 

Nr. crt.

Denumirea cursului

Perioada de desfãşurare

Nr. de ore

1

Contabilitate şi raportare financiarã

22-28 FEBRUARIE 2017

20

 

Fiscalitate

10

 

Managementul fondurilor europene

10

2

Contabilitate şi raportare financiarã

IUNIE 2017

10

 

Fiscalitate

10

 

Dreptul afacerilor şi dreptul muncii

20

3

I.F.R.S.

SEPTEMBRIE 2017

10

 

Contabilitate şi raportare financiarã

10

 

Fiscalitate

10

 

Economia afacerilor

10

4

Contabilitate şi raportare financiarã

OCTOMBRIE 2017

10

 

Contabilitate managerialã

10

 

Fiscalitate

10

 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

10

5

Contabilitate şi raportare financiarã

NOIEMBRIE 2017

10

 

Fiscalitate

10

 

Finanţe şi management financiar

10

 

Expertiza contabilã

10

 

 


 

 
 
Având în vedere Hotãrârea Consiliului Superior nr. 15/344 prin care s-a stabilit ca din anul 2016 taxele pentru cursurile organizate conform PNDPC să fie incluse în cotizațiile fixe datorate de membri, pot participa la cursuri doar membrii filialei care au achitat cotizația fixă integral până la data începerii cursului. 
Participarea la curs se face în ordinea primirii cererilor de înscriere la filialã. Numãrul maxim de persoane care se pot înscrie la un curs NU poate depãşi capacitatea sãlii (66 locuri).

Vă informăm că în  conformitate cu  Standardul profesional nr. 38 privind dezvoltarea profesională continuă actualizat de la 01.01.2015   :

”Cursurile de dezvoltare profesională continuă aferente unui an calendaristic trebuie finalizate până la data de 01 februarie a anului următor. După această dată nu se organizează cursuri în contul anului încheiat. În cazul în care membrii CECCAR nu au onorat obligația de dezvoltare profesională continuă până la această dată nu vor beneficia de viza necesară exercitării profesiei pentru anul următor.”

  


Potrivit Normei nr. 38 emisa de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze anual minim 40 de ore urmând profilurile prevăzute în Programul naţional de dezvoltare profesională continuă.

 Cursurile se vor ține în sala de curs a filialei V.V. Protopopescu. Prezența este obligatorie atât la curs, cât și la testarea finală.

 

  

                                   ******************************************************************************************************************************************************************************* 

 

Noutati I.F.R.S.

 

         Urmare aparitiei OMFP 881 din 26.06.2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori imobiliare sunt admise la tranzactionarea pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara ( publicata in Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2012) filiala Vrancea, organizeaza cursuri de IFRS destinate membrilor si tuturor celor interesati, avand urmatoarele obiective si continut in domeniul de competenta IFRS.

        Obiectivele cursului:

1. Clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare la aplicarea IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012.

2. Formarea, completarea şi consolidarea competenţelor privind aplicarea IFRS pentru a asigura membrilor Corpului recunoaşterea calităţii de expert contabil în spaţiul Uniunii Europene cât şi în afara acestuia deoarece majoritatea organismelor profesionale naţionale din alte ţări condiţioneaza recunoaşterea competenţelor experţilor contabili de dovezi ale deţinerii de competenţe în domeniul IFRS.

        Conţinutul cursului:

        Având în vedere tematica completată şi actualizată a disciplinei IFRS lectorii abilitaţi de Conducerea Corpului în domeniul IFRS vor susţine cursul având în vedere obiectivele precizate mai sus.

       Model cu privire la conţinutul unui curs IFRS:

1. Raportarea financiară din România între conformitatea cu directivele europene şi convergenţa cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu accent pe următoarele aspecte:

1.1 Contextul european şi internaţional al raportării financiare:

- rolul Directivelor C.E.E în armonizarea contabilităţii la nivel european;

- nevoia de internaţionalizare a contabilităţii şi rolul IFRS

- aplicarea IFRS în Uniunea Europeană;      

- produsele IASB: standardele internaţionale de raportare financiară (IAS şi IFRS), interpretări la standardele internaţionale de raportare financiară (SIC şi IFRIC), ghiduri de implementare şi materiale educaţionale, traducerile în limbile naţionale ale IFRS, etc.

1.2 Cadrul legal al raportării financiare şi sfera de aplicare a IFRS în România.

2. Identificarea politicilor contabile conforme OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare utilizate de entităţi în elaborarea situaţiilor financiare individuale.

3. Definirea politicilor contabile conforme IFRS de către entităţile care urmează să aplice IFRS.

4. Identificarea diferenţelor dintre politicile contabile şi elaborarea situaţiilor financiare individuale conforme IFRS prin retratarea valorilor obţinute prin aplicarea OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare.

5. Analiza aspectelor legate de auditarea situaţiilor financiare conforme IFRS şi a celor legate de reconcilierea între contabilitatea conformă IFRS şi fiscalitate.

         Inscrie si informatii suplimentare la CECCAR filiala Vrancea, str. Scarlat Tirnavitu nr. 5, Tel. 0237/623.795 mail: ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro

        Tematica o puteti descarca apasand aici. 

 
 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009