Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
CURSURI DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã urmãtoarele cursuri:

1.                  Curs  de CONTABILITATE ŞI RAPORTARE FINANCIARǍ, în perioada 6–7 octombrie 2018, lector: Prof.univ.dr. COSTEL ISTRATE;

2.                  Curs  de EXPERTIZǍ CONTABILǍ, în perioada 12–13 octombrie 2018, lector: expert contabil MARCEL GHEORGHE BULINSCHI.

Cursurile fac parte din seria cursurilor cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Fiecare curs echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.

Costul celor 40 de ore de curs obligatorii este inclus în cotizaţia fixă aferentã anului 2018 achitată şi, prin urmare nu se percepe nicio taxă.

 

În atenția experților contabili înscrişi în GEJ (Grupul Experților Judiciari)

Având în vedere NORMELE nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările ulterioare, membrii GEJ care nu au efectuat cele 40 de ore de pregãtire profesionalã obligatorie sunt rugați sã participe la cursul de EXPERTIZǍ CONTABILǍ.


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

 Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 12–13 septembrie 2018, curs  de FISCALITATE, lector: Asist.univ.dr. RADU CIOBANU.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului. Cursul echivaleazã 20 de ore CPD, din care 10 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


 

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 20 - 28 februarie 2018 cursul  de Fiscalitate, Contabilitate şi raportare financiarã şi Managementul fondurilor europene.

Cursul va avea urmãtoarea structurã:

ü  Fiscalitate - 20 februarie 2018, cu începere de la orele 15.00 şi 24 februarie 2018, cu începere de la orele 09.00,  lector: Ec. Georgeta Gorghiu;

ü  Contabilitate şi raportare financiarã  - 27  februarie 2018, cu începere de la orele 16.00,  lector: Ec. Crenguța Bodoc;

ü  Managementul fondurilor europene  - 28  februarie 2018, cu începere de la orele 16.00,  lector: Ec. Crenguța Bodoc.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

 

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2017, la acest curs vor avea prioritate membrii filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională. 

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


ULTIMUL CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ DIN 2017

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în zilele 16 şi 18 decembrie 2017 cursul  de  Fiscalitate şi Expertizã contabilã.

Cursul va avea urmãtoarea structurã:

·   16 decembrie 2017, cu începere de la orele 09.00,  Fiscalitate, lector: Asit.univ.dr.Radu Ciobanu:

·   18 decembrie 2017, cu începere de la orele 16.00,  Expertizã contabilã,  lector: Ec. Viorel Budeanu.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testelor. 

Acest curs constituie  20 de ore CPD (din care 10 verificabile) conform PNDPC şi este inclus în cuantumul cotizației fixe achitate la obţinerea vizei pe anul 2017 – pentru membrii activi ai CECCAR (în limita a 40 ore CPD). 

Pentru membrii ACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care au efectuat deja cele 40 de ore obligatorii  şi pentru membrii INACTIVI care doresc sã participe la curs, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).


               Având în vedere Hotãrârea Consiliului Superior nr. 15/344 prin care s-a stabilit ca din anul 2016 taxele pentru cursurile organizate conform PNDPC să fie incluse în cotizațiile fixe datorate de membri, pot participa la cursuri doar membrii filialei care au achitat cotizația fixă integral până la data începerii cursului. 

Participarea la curs se face în ordinea primirii cererilor de înscriere la filialã. Numãrul maxim de persoane care se pot înscrie la un curs NU poate depãşi capacitatea sãlii (66 locuri).

Vă informăm că în  conformitate cu  Standardul profesional nr. 38 privind dezvoltarea profesională continuă actualizat de la 01.01.2015   :

”Cursurile de dezvoltare profesională continuă aferente unui an calendaristic trebuie finalizate până la data de 01 februarie a anului următor. După această dată nu se organizează cursuri în contul anului încheiat. În cazul în care membrii CECCAR nu au onorat obligația de dezvoltare profesională continuă până la această dată nu vor beneficia de viza necesară exercitării profesiei pentru anul următor.”

  


Potrivit Normei nr. 38 emisa de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze anual minim 40 de ore urmând profilurile prevăzute în Programul naţional de dezvoltare profesională continuă.

 Cursurile se vor ține în sala de curs a filialei V.V. Protopopescu. Prezența este obligatorie atât la curs, cât și la testarea finală.

 

  

                                   ******************************************************************************************************************************************************************************* 

 

Noutati I.F.R.S.

 

         Urmare aparitiei OMFP 881 din 26.06.2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori imobiliare sunt admise la tranzactionarea pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara ( publicata in Monitorul Oficial nr. 424 din 26 iunie 2012) filiala Vrancea, organizeaza cursuri de IFRS destinate membrilor si tuturor celor interesati, avand urmatoarele obiective si continut in domeniul de competenta IFRS.

        Obiectivele cursului:

1. Clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare la aplicarea IFRS ca bază de ţinere a contabilităţii ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012.

2. Formarea, completarea şi consolidarea competenţelor privind aplicarea IFRS pentru a asigura membrilor Corpului recunoaşterea calităţii de expert contabil în spaţiul Uniunii Europene cât şi în afara acestuia deoarece majoritatea organismelor profesionale naţionale din alte ţări condiţioneaza recunoaşterea competenţelor experţilor contabili de dovezi ale deţinerii de competenţe în domeniul IFRS.

        Conţinutul cursului:

        Având în vedere tematica completată şi actualizată a disciplinei IFRS lectorii abilitaţi de Conducerea Corpului în domeniul IFRS vor susţine cursul având în vedere obiectivele precizate mai sus.

       Model cu privire la conţinutul unui curs IFRS:

1. Raportarea financiară din România între conformitatea cu directivele europene şi convergenţa cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu accent pe următoarele aspecte:

1.1 Contextul european şi internaţional al raportării financiare:

- rolul Directivelor C.E.E în armonizarea contabilităţii la nivel european;

- nevoia de internaţionalizare a contabilităţii şi rolul IFRS

- aplicarea IFRS în Uniunea Europeană;      

- produsele IASB: standardele internaţionale de raportare financiară (IAS şi IFRS), interpretări la standardele internaţionale de raportare financiară (SIC şi IFRIC), ghiduri de implementare şi materiale educaţionale, traducerile în limbile naţionale ale IFRS, etc.

1.2 Cadrul legal al raportării financiare şi sfera de aplicare a IFRS în România.

2. Identificarea politicilor contabile conforme OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare utilizate de entităţi în elaborarea situaţiilor financiare individuale.

3. Definirea politicilor contabile conforme IFRS de către entităţile care urmează să aplice IFRS.

4. Identificarea diferenţelor dintre politicile contabile şi elaborarea situaţiilor financiare individuale conforme IFRS prin retratarea valorilor obţinute prin aplicarea OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare.

5. Analiza aspectelor legate de auditarea situaţiilor financiare conforme IFRS şi a celor legate de reconcilierea între contabilitatea conformă IFRS şi fiscalitate.

         Inscrie si informatii suplimentare la CECCAR filiala Vrancea, str. Scarlat Tirnavitu nr. 5, Tel. 0237/623.795 mail: ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro

        Tematica o puteti descarca apasand aici. 

 
 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009