Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
Buletine legislative

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Convocare Conferințã Naționalã  - 14 aprilie 2018

Convocare membri Consiliul filialei

Convocare membri Comisie de disciplinã

Convocare reprezentanti 1 la 100ANUNŢ

PENTRU MEMBRII FILIALEI CU RESTANŢE LA PLATA COTIZAŢIILOR PROFESIONALE
Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Consiliul filialei are ca atribuţie urmărirea încasării cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei. Pentru neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an, Consiliul filialei este în măsură să pronunţe radierea unui membru din Tabloul Corpului, iar pentru neplata cotizaţiei profesionale la termenele stabilite, Comisia de disciplină a filialelor este în măsură să aplice sancţiunea disciplinară a membrilor filialei de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de trei luni şi nici mai mult de un an.
Rugăm membrii filialei CECCAR Vrancea care nu au achitat cotizaţiile profesionale să se prezinte la filială pentru clarificarea situației, respectiv achitarea debitelor restante, pentru a evita aplicarea prevederilor:
  • art. 97 al ROF CECCAR: “Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an”
  • art. 23 (1) din O.G. nr. 65/1994, republicată: „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”
  • art. 63 lit f) din ROF CECCAR: “Consiliul filialei sesizează Comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului; art. 122 lit a) din ROF CECCAR: neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an”.

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009