Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
ANUNŢ

PENTRU MEMBRII FILIALEI CU RESTANŢE LA PLATA COTIZAŢIILOR PROFESIONALE
Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Consiliul filialei are ca atribuţie urmărirea încasării cotizaţiilor profesionale datorate de membrii filialei. Pentru neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an, Consiliul filialei este în măsură să pronunţe radierea unui membru din Tabloul Corpului, iar pentru neplata cotizaţiei profesionale la termenele stabilite, Comisia de disciplină a filialelor este în măsură să aplice sancţiunea disciplinară a membrilor filialei de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de trei luni şi nici mai mult de un an.
Rugăm membrii filialei CECCAR Vrancea care nu au achitat cotizaţiile profesionale să se prezinte la filială pentru clarificarea situației, respectiv achitarea debitelor restante, pentru a evita aplicarea prevederilor:
  • art. 97 al ROF CECCAR: “Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an”
  • art. 23 (1) din O.G. nr. 65/1994, republicată: „Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia să plătească cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului”
  • art. 63 lit f) din ROF CECCAR: “Consiliul filialei sesizează Comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului; art. 122 lit a) din ROF CECCAR: neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic se sancţionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an”.

  


Executarea si distribuirea panourilor de identificare a membrilor C.E.C.C.A.R.

         

                   Va reamintim ca potrivit Ordinului nr. 187/17.12.2008 al Directorului General al C.E.C.C.A.R., panourile publicitare, de identificare, pentru membrii Corpului se executa centralizat, de catre Corp, prin grija Directiei Administrative. Membrii care solicita confectionarea de panouri publicitare trebuie sa fie inscrisi in Tabloul Corpului, sa fie la zi cu plata obligatiilor financiare catre Corp si sa detina viza de exercitare a profesiei. 

 

              Preturi panouri publicitare:

 

  1. Pret model exetrior cu dimensiunile de 600 mm x 400 mm x 80 mm/cu lumina = 620.00 lei

2. Pret model exterior cu dimensiunile de 600 mm x 400 mm x 80 mm/ fara lumina = 496, 00 lei

3. Pret model interior cu dimensiunile de 400 mm x 270 mm x 80 mm/ cu lumina = 496.00 lei

4. Pret model interior cu dimensiunile de 400 mm x 270 mm x 80 mm/ fara lumina = 260.40 lei

 

            La preturile mentionate, se adauga taxa de ambalare si expediere de 30 lei/panou.

 

   NOTA nr. 66/12.01.2012

privind propunerile de modificare si completare a dispozitiilor art.6 din

contractul cadru de prestari servicii financiar-contabile,

precum si de elaborare a indrumarilor privind limitarea raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati.


 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009