Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
 

  ÎN ATENȚIA STAGIARILOR ANULUI I

Vă comunicăm că în data de 13.07.2017, ora 15.00, sunteți invitați să participați la prezentarea programului activităților de stagiu aferent anului I. Întâlnirea se va desfășura la sediul filialei CECCAR Vrancea.


În atenţia stagiarilor filialei din anii II şi III    

 

Calendar de pregatire stagiari semestrul I an 2017

 


 

Calendarul activității de pregătire a stagiarilor - semestrul al II-lea anul 2016

 

Nr. crt. Data Domeniul  Anul de stagiu Nr. stagiari Durata Lector- formator
1 19-Sep Înmânare lucrări profesionale  aferente Pregătirii în sistem colectiv I+II+III 35    
2 26-Sep Consultații Pregătire sistem colectiv I+II+III 35 1 orã Nedelcu-Vlase Mariana
3 27-Sep Pregãtire tehnică I+II+III 35 4 ore Bodoc Crenguța
4 28-Sep Pregãtire tehnică I+II+III 35 4 ore Bodoc Crenguța
5 29-Sep Consultații Pregătire sistem colectiv I+II+III 35 2 ore Uleanu Laura-Aurica
6 4-Oct Consultații Pregătire sistem colectiv I+II+III 35 3 ore Bodoc Crenguța
7 5-Oct Consultații Pregătire sistem colectiv I+II+III 35 3 ore Bodoc Crenguța
8 6-Oct Consultații Pregătire sistem colectiv I+II+III 35 1 orã Bogdan Corneliu
9 10-Oct Pregãtire deontologică I+II+III 35 2 ore Mănescu Liliana
10 10-Oct Predare lucrări PSC III 15    
11 10-Oct Extragere subiecte aferente probei scrise a evaluării semestriale III 15    
12 16-Oct Evaluare semestrială III 15    
13 10-Nov Predare lucrări PSC I+II 20    
14 5-Dec Extragere subiecte aferente probei scrise a evaluării semestriale I+II 20    
15 11-Dec Evaluare semestrială I+II 20    

 

 

 EXAMENUL DE APTITUDINI se va organiza în zilele de 6 noiembrie ( proba scrisă) și 13 noiembrie  ( proba orală) 2016. 

***********************************************************************************************************************************

  Stimați stagiari,

    Vă facem cunoscut că în data de 16 februarie 2016, cu începere de la ora 15.00, în sala de curs a filialei V.V. Protopopescu ,  va avea loc o Întâlnire de lucru privind activitatea de stagiu din anul 2016. 

 **********************************************************************************************************************************

Calendarul activității de pregătire a stagiarilor -semestrul I anul 2016, filiala Vrancea

 

Nr. cr.  DATA  ACȚIUNE AN 
1  04 martie  Inmânare lucrări PSC  I, II, III
2  28 martie  Pregătire tehnică  I, II, III
3  04 aprilie  Pregătire tehnică  I, II, III
4  12 aprilie  Consultații PSC  I, II, III
5  13 aprilie  Consultații PSC  I, II, III
6  14 aprilie   Consultații PSC  I, II, III
7  09 mai   Pregătire deontologică  I, II, III
8 27 iunie  Susținerea examenelor de diferențe pentru stagiarii care au primit aprobare de echivalare a examenului de acces  I+II
9  16 mai   Predare lucrări rezolvate PSC I, II, III 
10  16 mai  Extragere subiecte aferente probei scrise a evaluării semestriale I, II, III 
11  22 mai  Evaluare semestrială ( proba scrisă și orală)  I, II, III
       

 

 

 

Cursurile si consultatiile vor avea loc la sediul filialei, in Sala de curs "V.V. Protopopescu".

 

 


 

Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini 

în vederea accesului la calitatea de  

expert contabil şi de contabil autorizat

 


 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009