Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
Formularele care vor fi valabile începand cu data de 24 februarie 2018:

Raport anual de activitate persoanã fizicã în anul 2017

Raport anual de activitate persoanã juridicã în anul 2017

Vã informãm cã depunerea online a Rapoartelor anuale de activitate a fost prelungitã pânã pe data de 28 februarie 2018. Pentru evitarea aglomerației la sediul filialei se recomandã depunerea online.

 Toate persoanele care au depus raportul şi au efectuat plata pânã pe data de 28 februarie vor beneficia de facilitãțile financiare prevãzute în Sistemul de cotizații. 

Declaraţie capacitate de exerciţiu deplinã                            

Declaraţie cazier

Instrucţiuni de completare Raport anual de activitate persoanã juridicã


 

 

Noul cont bancar al filialei este: RO19RNCB0267044180940002 

28 februarie, data-limită de acordare a facilităților financiare pentru plata cotizației 

 

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR.

Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, conform instrucțiunilor de completare a raportului de activitate publicate pe site-ul filialei, vor beneficia de facilitățile financiare conform sistemului de cotizații.

Având în vedere modificările privind sistemul de depunere a raportului de activitate, vă rugăm ca pentru orice informații să vă adresați filialei de care aparțineți.


Acord CECCAR-ACCA: Taxe reduse pentru înscrierea la ACCA Qualification 


În atenția membrilor: modificări privind ștampilele 

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional. De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile pentru obținerea acesteia) pentru anul în curs vor fi înlocuite cu noul mecanism.

Trei luni până la punerea în aplicare a noilor norme privind protecția datelor cu caracter personal


 

ANUNȚ IMPORTANT 

Consultații completare și depunere raport anual de activitate online

Stimați colegi, 

Vă informăm că acest demers vine în sprijinul membrilor pentru completarea și depunerea corectă și completă a raportului anual de activitate, urmând ca fiecare membru să completeze raportul la sediul său și să îl depună online, în aplicația raport.ceccar.ro.

CECCAR Filiala Vrancea acordă consultații pentru completarea și depunerea raportului anual de activitate online în aplicația raport.ceccar.ro, în zilele de 14.02.2018 şi 15.02.2018, la sediul filialei, în intervalul orar 14.30-15.30.

 

Mulțumim tuturor membrilor care au depus deja raportul anual de activitate!  


Conferința Națională de Controlling și Risk Management 

Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii 


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 20 - 28 februarie 2018 cursul  de Fiscalitate, Contabilitate şi raportare financiarã şi Managementul fondurilor europene.

Cursul va avea urmãtoarea structurã:

ü  Fiscalitate - 20 februarie 2018, cu începere de la orele 15.00 şi 24 februarie 2018, cu începere de la orele 09.00,  lector: Ec. Georgeta Gorghiu;

ü  Contabilitate şi raportare financiarã  - 27  februarie 2018, cu începere de la orele 16.00,  lector: Ec. Crenguța Bodoc;

ü  Managementul fondurilor europene  - 28  februarie 2018, cu începere de la orele 16.00,  lector: Ec. Crenguța Bodoc.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2018 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2017, la acest curs vor avea prioritate membrii filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.


Conturi contabile noi, pentru înregistrarea contribuțiilor sociale obligatorii - http://ceccar.ro/ro/?p=9524


Rezultatele reexaminãrii stagiarilor anul II

Rezultatele reexaminãrii stagiarilor anul II, din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018, au fost  afişate la sediul filialei, în data de 05 februarie 2018, ora 10.00;  eventualele contestaţii se vor transmite în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv pânã în data de 06 februarie 2018, ora 10.00, cu precizarea cã dupã expirarea termenului de 24 de ore nu se vor mai primi contestații.


Rezultatele reexaminarii stagiarilor anul I

Rezultatele reexaminãrii stagiarilor anul I, din zilele de 13 si 14 ianuarie 2018, au fost afişate la sediul filialei, în data de 30 ianuarie 2018, ora 09.00. Eventualele contestaţii se vor transmite în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, respectiv pânã în data de 31 ianuarie 2018, ora 09.00, cu precizarea ca dupã expirarea termenului de 24 de ore de nu se vor mai primi contestaţii.


Documentele necesare pentru dosare, precum ştematica  pentru testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ se pot consulta pe site-ul www.ceccar.ro la secţiunea -Expertiză contabilă. 


GEJ 2018

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic:

1.            Depunerea dosarelor, care va cuprinde şi fişa de opţiuni: 29 ianuarie-1 februarie 2018;

2.            Verificarea dosarelor: 2-6 februarie 2018;

3.            Afişarea propunerilor privind înscrierea în GEJ şi specializările: 6 februarie 2018;

4.            Depunerea contestaţiilor privind etapa de evaluare a dosarelor: 7-9 februarie;

5.            Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor pentru examen: 12 februarie 2018

Prima sesiune de testare

6.            Testarea: 14 februarie 2018, ora 16,30;

7.            Afişarea rezultatelor testării: 19 februarie 2018;

8.            Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 20 februarie 2018;

9.            Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 23 februarie 2018;

A doua sesiune de testare

10.         Testarea: 27 februarie 2018, ora 16,30;

11.         Afişarea rezultatelor testării: 1 martie 2018;

12.         Depunerea contestaţiilor privind rezultatele testării: 2 martie 2018;

13.         Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor: 5 martie 2018.

 La a doua sesiune de testare pot participa conform prevederilor Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate de Consiliul Superior al CECCAR, experţii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Pentru participarea la a doua sesiune de testare, este obligatoriu să se respecte graficul de depunere a dosarelor mai sus menţionat, având în vedere faptul că această testare se va organiza doar pentru experţii contabili care nu s-au putut prezenta în prima sesiune sau nu au promovat testul.

Membrii GEJ deja înscrişi în Registrul privind evidenţa experţilor contabili judiciari, pentru a se regăsi pe lista experţilor contabili judiciari aferentă anului 2018, care va fi înaintată Ministerului de Justiţie, trebuie doar să-şi depună lista de opţiuni până pe data de 15 februarie 2018. Formularul electronic va fi disponibil în cel mai scurt timp. Formularele (pdf. intelligent) se vor încărca pe platforma www.raport.ceccar.ro .Raport anual de activitate persoanã fizicã în anul 2017

Instrucţiuni de completare Raport anual de activitate persoanã fizicã

Declaraţie capacitate de exerciţiu deplinã 

                  Declaraţie cazier

Raport anual de activitate persoanã juridicã în anul 2017       

Instrucţiuni de completare Raport anual de activitate persoanã juridicã


 

Rapoartele de activitate aferente anului 2017, vor fi disponibile pe site pentru completare, incepand de maine 16.01.2017.

 


Șef birou evidență tablou în cadrul filialei CECCAR Argeș - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9430

Sef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9424


Anunţ important!

Potrivit reglementărilor, viza aferentă anului 2017 are valabilitate până la data de 28 februarie 2018.


ANAF va modifica, din oficiu, vectorul fiscal al angajatorilor, pentru a avea acces la informare vă rugam sa apasați aici.

Ediția în limba română a IFRS® 2017 


Rezultatele evaluãrii semestriale susţinute de stagiarii din anul II, în data de 09 decembrie 2017, au fost afişate la sediul filialei.


Concurs în vederea ocupării postului de

Consilier președinte - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9332

Consilier președinte în cadrul filialei București - http://ceccar.ro/ro/?page_id=9343


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017

Redăm, în cele ce urmează, cuprinsul prevederilor art. VII al ordonanței:

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Altă derogare se acordă și de la art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG nr. 82/2017, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

În aplicarea prevederilor menționate anterior și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.

Prevederile de mai sus se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.

Menționăm că OUG nr. 82/2017 modifică și completează următoarele acte normative: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017.

 


 

Filiala Vrancea a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat vineri, 24 noiembrie 2017, la Focşani, o întâlnirea profesionalã cu tema “Expertiza contabilã judiciarã în România – Prezent şi perspectivã”. 


 Conferința națională de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară și Topul național al membrilor CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România are plăcerea de a vă invita la Conferința națională de expertiză contabilă și extrajudiciară, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 14.00, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, organismul profesional care gestionează profesia contabilă la nivel național, acordă o importanță deosebită atribuțiilor pe care experții contabili le au în sistemul judiciar și mediul de afaceri prin intermediul expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare. Competențele profesionale ale membrilor sunt puse la dispoziția beneficiarilor, în interes public, contibuind la îmbunătățirea climatului economic și la contracararea criminalității economice la nivel național.

Experți contabili și beneficiari ai expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare se vor reuni pentru a discuta despre cazuistica juridică națională şi europeană – rolul expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă în justiţie, despre Standardul profesional nr. 35 – Expertizele contabile, tarifele de referință în domeniul expertizei contabile judiciare, Ordonanța nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, precum și despre alte reglementări cu incidență în activitatea de expertiză contabilă.

De asemenea, ca de fiecare dată, CECCAR apreciază performanța, recompensând rezultatelor obținute de membri în cadrul Topului național al membrilor CECCAR, eveniment ce va avea loc marți, 28 noiembrie a.c, începând cu ora 17.30, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București.

Click pentru programul Conferinței naționale de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară

Click pentru programul Topului naţional al membrilor CECCAR

Click pentru înscrierea și participarea la eveniment


20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară,  evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat)

În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile

Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu)

În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

 


 Ședința Consiliului IFAC

Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.

Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat atât pe probleme administrative, cât și pe subiecte de mare interes la momentul actual, cum ar fi viitorul auditului și eticii, viitorul monedei euro și implicațiile pentru economia globală, tehnologia, implicarea IFAC în procesul  de elaborare a politicilor la nivel global, atragerea tinerelor talente în profesie sau susținerea femeilor din profesie și eliminarea discriminării, în special pentru pozițiile de conducere.

De asemenea, cu această ocazie, au fost realeși ca membri ai Board-ului IFAC dna. Joy Thomas (CPA CA, Canada), dl. Richard Petty (CAA NZ / CPA AU, Australia), dl. Shinji Someha (JICPA, Japonia) , dl. Raphael Ding (HKICPA, Hong Kong) și dl. Terence Nombembe (SAICA, Africa de Sud) și au fost aleși trei noi membri, respectiv dl. Elbano De Nuccio (CNDCEC, Italia), dna. Asmaa Resmouki (OECRM, Maroc) și dl. Yacoob Suttar (ICAP, Pakistan).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 


Ziua Internațională a Contabilului 

CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții

Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

La mulți ani profesioniștilor contabili!

La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.

Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.


 

Rezultatele examenului de admitere la stagiu

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

            Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

            În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.


Legea privind plata defalcată a TVA, adoptată de Senat

Legea de aprobare a Ordonanței nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptată, marți, de Senat. Textul legislativ, în forma modificată și adoptată de Senat, ca primă Cameră sesizată, prevede că „au obligația să...

Citește mai departe 


CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.

Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.


Articol IFAC – Dileme etice în era digitală

În contextul schimbărilor rapide aduse de era digitală, IFAC a publicat recent un articol elaborat de dl. Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări. 

Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conștiință etică” a organizației. 

Articolul complet este disponibil pe site-ul IFAC.


În atenţia stagiarilor anul III

 

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.

 


Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi - http://ceccar.ro/ro/?p=8994


Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici - http://ceccar.ro/ro/?p=8990


Proiect: Actualizarea Normelor metodologice de aplicare a ordonanței privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale - http://ceccar.ro/ro/?p=8987


Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară - http://ceccar.ro/ro/?p=8966


Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența - http://ceccar.ro/ro/?p=8963


În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil

Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.

Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în cursul lunii decembrie a acestui an CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.

Lista absolvenților de masterat care vor participa la examenul din luna decembrie a.c., precum și disciplinele la care vor susține examene, vor fi publicate pe site-urile filialelor CECCAR în cursul lunii noiembrie a.c.

Precizăm că disciplinele la care se va susține examenul în luna decembrie vor fi stabilite în baza prevederilor protocoalelor de colaborare cu universitățile de profil, precum și în baza situației notelor obținute de absolvenți în timpul programelor de masterat, la disciplinele echivalate cu cele de admitere la stagiul organizat de CECCAR.


 

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 11 și 18 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 11 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 18 noiembrie.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

·         certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

·         certificatul de stagiu;

·         copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;

·         cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;

·         copie a actului de identitate (BI/CI);

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverință medicală;

·         două fotografii tip BI/CI.

Detalii privind examenul de aptitudini puteți afla accesând rubrica Accesul la profesie.

 


 

Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8883


Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS) - http://ceccar.ro/ro/?p=8863


 În atenţia stagiarilor filialei din anii II şi III    

Calendar de pregatire stagiari semestrul al II-lea anul 2017

 


Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio „Evaluarea pentru companii - Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București - http://ceccar.ro/ro/?p=8859  


Rezultatul selecţionãrii dosarelor de înscriere în vederea ocupãrii  postului de auditor de calitate din cadrul DUANPAC, cu desfășurarea activității în cadrul filialei CECCAR Vrancea

 

Concursul programat pe data de 10.10.2017, pentru ocuparea  postului de auditor de calitate,  nu se mai organizeazã, deoarece conform Procesului verbal nr.1124 din data de 09.10.2017 s-a constatat cã nu sunt îndeplinite condiţiile cumulative prevãzute de normele şi reglementãrile CECCAR privind angajarea pe postul menţionat.


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Vrancea în vederea ocupării postului de Auditor de calitate Citeşte


Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a - http://ceccar.ro/ro/?p=8841Stimaţi membri,

CECCAR Vrancea organizează vineri, 15 septembrie 2017 , orele 10, la sediul filialei, în sala de curs, o întâlnire cu membrii pe temele: Split TVA şi Modificãri legislative în domeniul contribuţiilor sociale obligatoriiDin partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea va participa doamna Elena Cenuşã, şef Birou Servicii pentru Contribuabili.

Vă rugăm confirmați participarea. 

Înscrierea privind participarea la întâlnirea din data de 15.09.2017  se face în ordinea transmiterii confirmãrilor, în limita locurilor disponibile.


Ziua Națională a Contabilului Român 2017 

 Ziua de 21 septembrie a fost declaratã Ziua Naționalã a Contabilului Român şi este sãrbãtoritã în fiecare an, în mod unitar, de cãtre toţi profesioniştii contabili din România, membri ai CECCAR sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei. În acest an, manifestãrile organizate cu acest prilej vor avea ca temã: Profesia contabilă – azi și în viitor .

Cu ocazia sărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”Zi Națională a Contabilului Român” avem plăcerea de a vă invita începând cu orele 15.00, la Restaurantul Intim din Focşani, să participați la manifestările organizate de filiala CECCAR VRANCEA.

Agenda evenimentului  (click aici pentru vizualizare)

Vã rugãm sã confirmaţi participarea dumneavoastrã pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro

Vă așteptăm cu drag!


Specialist în relații publice în cadrul Aparatului Central al CECCAR   Citeşte


 

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară  (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialei.


 

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.

Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Ghidul este disponibil acum la filialã. 


ACCESUL LA PROFESIE

Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate realiza până la data de

 8 septembrie 2017

 

 click aici

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.

 

Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.

 

Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.

 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.

 

Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.

 

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

 

Vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.  

 


 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită

 

Etapă importantă în cariera oricărui profesionist contabil membru CECCAR, promovarea examenului de aptitudini în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat reprezintă o provocare pentru orice stagiar.

Prin acest examen național, ce acoperă varii domenii de competență, CECCAR asigură accesul pe piața serviciilor contabile și conexe, fie în calitate de expert contabil, fie în calitate de contabil autorizat, doar al acelor specialiști care dețin un înalt nivel de competență profesională și conduită etică.

CECCAR, prin Institutul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de aptitudini cu ediția revizuită și adăugită a lucrării Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Domeniile de competență: Contabilitate, Analiza economico-financiară a întreprinderii, Evaluarea întreprinderii, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina și deontologia profesiei contabile. Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, dar și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale editate de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.

Lucrarea este disponibilă la Filiala CECCAR Vrancea.

 


 

Legea 162/2017 care modifică OG nr. 65/1994, publicată în Monitorul Oficial

 

În  Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicată Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, ce modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România.

Legea nr. 162/2017 clarifică dificultățile întâmpinate până în prezent în organizarea şi desfăşurarea activității de către profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competenţele specifice acestora.

Modificările și completările aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați vizează printre altele:

 • abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
 • activităţile pe care experţii contabili şi contabilii autorizaţi le pot desfăşura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 • clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele cu componentă fiscală
 • modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990
 • asigurarea schimbului de date şi informaţii între CECCAR, ONRC şi Ministerul de Finanţe, inclusiv ANAF, în vederea respectării prevederilor Legii contabilităţii 82/1991 republicată şi actualizată.

Modificările aduse la OG nr. 65/1994 reprezintă rezultatul demersurilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România privind îmbunătățirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil, inclusiv organizarea activității de expertiză contabilă şi a contabililor autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finanţe.

Actul normativ intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Textul integral al Titlului IV care modifică şi completează OG 65/1994, îl puteţi accesa (aici), în forma transmisă către promulgare de către Parlamentul României şi publicată în Monitorul Oficial.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova


 

 ÎN ATENȚIA STAGIARILOR ANULUI I

Vă comunicăm că în data de 13.07.2017, ora 15.00, sunteți invitați să participați la prezentarea programului activităților de stagiu aferent anului I. Întâlnirea se va desfășura la sediul filialei CECCAR Vrancea.

 


Situaţia membrilor care nu şi-au îndeplinit obligațiile față de Corp, respectiv nu au depus Declaraţia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016 


Articolul Proiectul de act normativ privind modificarea OG nr. 65/1994 a fost adoptat CiteşteArticolul Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților Citeşte


 

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum la C.E.C.C.A.R. filiala VRANCEA.

 


În atenţia membrilor suspendaţi 

Conform art. 21 alin (4) din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  „Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive (…)”.

Potrivit art. 12 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat aprobată prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 78 din 9 ianuarie 2017:

(1) Pe parcursul anului 2017 toţi membrii suspendaţi, în vederea respectării dispoziţiilor   art. 21, alin. 4 din OG 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să-şi definească statutul din perspectiva prezentei metodologii.

 Reînscrierea membrilor suspendaţi în Tabloul Corpului se va face conform prevederilor art. 102 din Regulamentul de organizare şi funcţionare CECCAR, „Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs precedurii prevăzute pentru înscriere.”


Stimate colege,

Stimați colegi,

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova


Termen-limită depunere Formular 010  Citeşte


 

În atenţia stagiarilor filialei din anii II şi III    

Calendar de pregatire stagiari semestrul I an 2017


 

Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE - stadiul în martie 2017 Citeşte

Noi reglementări europene privind protecția datelor Citeşte

Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor Citeşte

Raport privind adoptarea raportării integrate Citeşte


 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Vrancea din localitatea Focșani, str. Scarlat Tarnavitu nr. 5, jud. Vrancea, în vederea ocupării postului de auditor de calitate. Citeşte mai departe>>

privind rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al Consiliului filialei Vrancea mandatul 2018-2022

 Click aici


Depunerea jurãmântului

Ceremonia depunerii jurământului va avea loc ȋn data de 10 martie 2017, orele 14.30, în sala de cursuri a filialei, pentru absolvenţii examenului de aptitudini sesiunea noiembrie 2016.


 

ADUNARE GENERALǍ, 29 martie 2017, orele 14.00
sala Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” din Focşani

Click aici


În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul: 

www.raport.ceccar.ro

 Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola. 


 

COMUNICARE PRELUNGIRE TERMEN


Alegerea preşedintelui filialei, mandatul 2018-2022

Procesul de votare:

 Alegerea preşedintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei care şi-au achitat cotizaţiile profesionale pânã la 28 februarie 2017.

Calendarul cu datele de desfãşurare a  votãrii: 13 - 14 martie 2017.

În cazul în care la sfârşitul procesului de votare se constatã cã nu s-a îndeplinit cvorumul de participanţi, prin Hotãrâre a Consiliului Filialei se va prelungi perioada de votare conform normelor. 

Intervalul orar de votare este cuprins între orele 10,00 - 19,00 pentru fiecare zi de votare. 

Locaţia centrului de votare:  Focşani, str. Scarlat Târnãvitu, nr.5 (sediul filialei)

Consiliul Filialei - Hotãrârea  nr.17/03 

Data afişãrii: 10 februarie 2017


Proces verbal al comisiei de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al filialei – click aici

ANEXA 1 – Lista candidaturilor admise pentru funcţia de preşedinte al filialei  – click aici

 Data afişãrii: 10 februarie 2017

 

  Mãsurile 56 privind alegerile  - click aici


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 22 - 28 februarie 2017 cursul  de Fiscalitate, Contabilitate şi raportare financiarã şi Gestionarea fondurilor europene.

Cursul se va desfãşura în zilele de 22, 23, 27 şi 28 februarie 2017 cu începere de la orele 16,00 şi va fi susţinut de cãtre: Asist.univ.dr. Radu Ciobanu şi Expert contabil Crenguţa Bodoc.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2017 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2016, la acest curs vor avea prioritate membrii filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.

 

 
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România - click aici

  

În atenţia membrilor care au solicitat suspendarea din Tablou pentru o perioadã de pânã  la 3 ani
Potrivit prevederilor OG nr.65 / 1994 art. 21 alin. 4, CECCAR are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive.
Având în vedere cã potrivit OG nr.65 / 1994 nu existã categoria de suspendaţi, vã rugãm ca pânã la data de 28 februarie 2017, sã vã clarificaţi situaţia, optând pentru una din urmãtoarele categorii:
·         Activi;
·         Inactivi – cu respectarea legii (dovada la zi din care sã rezulte starea de incompatibilitate prin efectul legii speciale).
Membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile de platã pânã la data de 28 februarie 2017, inclusiv, beneficiazã de facilitãţile financiare pentru plata integralã a cotizaţiei.

În atenţia membrilor INACTIVI

Din această categorie fac parte membrii care, prin efectul legii nu pot exercita profesia de expert contabil/ contabil autorizat şi membrii care sunt în incompatibilitate prevăzute într-o lege specială.

Anual, această categorie de persoane trebuie să prezinte dovada că sunt în stare de incompatibilitate, prin adeverinţă de la locul de muncă şi trebuie să se menţioneze şi actul normativ conform căruia se află în stare de incompatibilitate/ decizia de numire ca funcţionar public cu desfãşurarea profesiei de expert contabil/ contabil autorizat. În cazul în care din Adeverinţa prezentatã nu rezultã în mod clar incompatibilitatea, atunci persoana va da o declaraţie pe propria rãspundere prin care îşi asuma situaţia de incompatibilitate.

Membrii INACTIVI care îşi îndeplinesc obligaţiile de platã pânã la data de 28 februarie 2017, inclusiv, beneficiazã de facilitãţile financiare pentru plata integralã a cotizaţiei.


 
 
Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

 Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

 


 

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța
 
Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.
La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.
Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

 
Stimaţi membri,

CECCAR Vrancea organizează vineri, 27 ianuarie 2017, orele 12, la sediul filialei, în sala de curs, o întâlnire cu membrii pe tema  Noutãţi fiscale 2017

Din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea va participa doamna Elena Cenuşã, şef Birou Servicii pentru Contribuabili.

 Vă rugăm confirmați participarea. 

Înscrierea privind participarea la întâlnirea din data de 27.01.2017  se face în ordinea transmiterii confirmãrilor, în limita locurilor disponibile.


Declaraţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior

Model declaraţie preşedinte CECCAR


Declaraţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei

Model declaraţie preşedinte filialã


 

Stimaţi membri,

Vã informãm cã în cadrul Conferinţei Naţionale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce priveşte metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum şi sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniştilor contabili.

 

   
 


Stimati colegi,
In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.
Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.
Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.
Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.
De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.
Va multumim!
Vicepresedinte  CECCAR
Alexandru Bunea

 
Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor Filialei Vrancea
În ziua de 16 decembrie 2016, ora 1400, în sala de curs a filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea din Focşani, str. Scarlat Tîrnâvitu, nr.5, va avea loc Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor Filialei Vrancea a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu urmãtoarea ordine de zi:
1.     Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinarã a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevãzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarea Adunarea Generalã Extraordinarã este convocatã în ziua de 16 decembrie 2016, ora 15.00, în a acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Conducerea filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea

 

 
 CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 08 - 15 decembrie 2016 un curs de pregãtire profesionalã, potrivit tematicii Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru urmãtoarele discipline: Audit şi certificare (20 ore), Fiscalitate – Impozit pe profit şi Impozit pe venit (10 ore), şi Contabilitate financiarã (10 ore).

Structura cursului este urmãtoarea:

·   Audit şi certificare – în zilele de 08 şi 15 decembrie 2016, cu începere de la ora 16;

·   Fiscalitate - în data de 10 decembrie 2016, cu începere de la ora 9;

·   Contabilitate financiarã –  în data de 14 decembrie 2016, cu începere de la ora 16.

Cursul de pregãtire va fi susţinut de cãtre:

 • Expert contabil Mariana Nedelcu-Vlase Mariana, administrator al societãţii Maral Cont Tax Consulting&Audit S.R.L.;
 • Expert contabil Georgeta Gorghiu, administrator al societãţii Audit Finans S.R.L. ;
 • Expert contabil Crenguţa Bodoc, administrator al societãţii Conta Proiect Consulting

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã, pânã cel târziu luni, 5 decembrie 2016, ora 12.


 
 
În atenția experților contabili

În conformitate cu prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala Vrancea organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari în două sesiuni astfel:

·         05.12.2016, orele 16-18 prima sesiune;

·         16.12.2016, orele 16-18 a doua sesiune.

Înscrierile se fac în perioada 15-24.11.2016 pentru prima sesiune și se prelungesc până la data de 09.12.2016 pentru cea de-a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul Filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea din Focșani, str. Scarlat Târnăvitu, nr. 5.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

                     1. Cererea de înscriere în Grupul Experților Judiciari

                      2. Fişa de opţiuni privind specializãrile

                      3. O fotografie de dimensiune ¾ cm

Valoarea taxei de organizarea şi desfãşurarea testãrii, în care este inclus şi costul legitimației, este în cuantum de 15 lei.

Timpul afectat completării testului va fi de 2 ore.

Testarea constă în completarea, în mod individual, de cãtre experţii contabili candidaţi a testului grilã compus din 50 întrebări, fiecare având trei variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare minim 70 puncte.

Tematica şi bibliografia

 

Setul de 100 de întrebări  din care vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 10 variante de test 


Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică
 
Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

 

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.


A APĂRUT NR. 9 AL NEWSLETTERULUI PRO DOMO 

 Click aici pentru informații

 

despre cele mai importante evenimente organizate de CECCAR în luna septembrie 

 


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 26 octombrie - 03 noiembrie 2016 un curs de pregãtire profesionalã, potrivit tematicii Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru urmãtoarele discipline: Contabilitate financiarã, Fiscalitate – T.V.A.  şi Contabilitate de gestiune.

Structura cursului este urmãtoarea:

·   Contabilitate financiarã – în zilele de 26 şi 27 octombrie 2016, cu începere de la ora 16;

·   Fiscalitate - în data de 29 octombrie 2016, cu începere de la ora 9;

·   Contabilitate de gestiune - în data de 03 noiembrie 2016, cu începere de la ora 16.

Cursul de pregãtire va fi susţinut de cãtre:

 • Expert contabil Crenguţa Bodoc, administrator al societãţii Conta Proiect Consulting S.R.L.;
 • Expert contabil Georgeta Gorghiu, administrator al societãţii Audit Finans S.R.L.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

 

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã, pânã cel târziu luni, 24 octombrie 2016, ora 10.

 


 

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 08 - 15 octombrie 2016 un curs de pregãtire profesionalã, potrivit tematicii Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru urmãtoarele discipline: Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiarã (I.F.R.S.); Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene şi Fiscalitate – Impozit pe profit.

Structura cursului este urmãtoarea:

·   Înţelegerea şi aplicarea Standardelor de Raportare Financiarã (I.F.R.S.) – în zilele de 8 şi 9 octombrie 2016, cu începere de la ora 9;

·   Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene  - în data de 11 octombrie 2016, cu începere de la ora 16;

·   Fiscalitate - în data de 15 octombrie 2016, cu începere de la ora 9.

Cursul de pregãtire va fi susţinut de cãtre:

 •       Prof.univ.dr.Costel Istrate, preşedinte al filialei CECCAR Iaşi;
 •       Expert contabil Crenguţa Bodoc, administrator al societãţii Conta Proiect Consulting S.R.L.;
 •       Expert contabil Georgeta Gorghiu, administrator al societãţii Audit Finans S.R.L.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã, pânã cel târziu vineri, 7 octombrie 2016, ora 10.


Ziua Națională a Contabilului Român 2016 
 
Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.
Cea de-a XII-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familia profesioniştilor contabili şi de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR a devenit un brand naţional, emblematic pentru ceea ce înseamnă calitatea profesiei contabile.
Manifestările ediţiei din acest an a Zilei Naţionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizației profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viața profesiei contabile.
Cu ocazia sărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”Zi Națională a Contabilului Român” avem plăcerea de a vă invita începând cu orele 15.00, în Sala de Conferinţe a Hotelului Vrancea, să participați la manifestările organizate de filialã în această zi.
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!
Vă așteptăm cu drag!
Vã rugãm sã confirmaţi participarea dumneavoastrã pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro, pânã la data de 16.09.2016. 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

                                                În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.

Stimaţi membri,

CECCAR Vrancea organizează joi, 04 august 2016, orele 14, la sediul filialei, în sala de curs  V.V. Protopopescu, o întâlnire cu membrii pe tema  Noutãţi fiscaleDin partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea va participa doamna Elena Cenuşã, şef Birou Servicii pentru Contribuabili, care va prezenta şi unele facilitãţi oferite de ANAF. Vă rugăm confirmați participarea până vineri, 29 iulie 2016.

 


 

Stimaţi membri,

  CECCAR Filiala Vrancea organizeazã pe data de 30 iunie 2016, orele 15.00, la sediul filialei, o întâlnire de lucru cu membrii, pe tema Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile. 


Efectele formularului 088 asupra mediului de afaceri

CNIPMMR a demarat un amplu sondaj privind modul de implementare și efectele Formularului (088), precum și ale procedurii evaluării intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.


 
 
Vă informăm că a apărut numărul 14 (5-18 iulie)  al revistei online CECCAR Business Magazine. Aceasta poate fi vizualizată la adresa www.ceccarbusinessmagazine.ro.

Stimaţi membri,
  CECCAR Filiala Vrancea organizeazã pe data de 14 aprilie 2016, ora 14.00, la sediul filialei, o întâlnire de lucru cu membrii, cu participarea reprezentanţilor Primãriei Focşani.  
Vor fi abordate urmãtoarele teme: Declararea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale; Procedura de executare silitã a taxelor şi impozitelor locale.

 
 

 A fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, cu o tematică amplă, de interes.

Link-ul pentru consultarea publicației este http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/


C.E.C.C.A.R. – Filiala Vrancea organizează prin Centrul de Excelență în Business și Economie , în perioada 28 martie  - 03 aprilie 2016, un seminar de informare a agenților economici, cu tema ”Închiderea exercițiului financiar 2015 – Aspecte contabile și fiscale”, susținut de lector Bodoc Crenguța.  La acest seminar vor fi dezbătute, într-o manieră interactivă și bine structurată, principalele modificări din domeniul fiscal-contabil, cu exemple practice de interes major,  atât pentru membrii C.E.C.C.A.R. , stagiari, cât și pentru nemembri.

Pentru confirmarea participării dumneavoastră la seminar vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro, cererile de înscriere, până cel târziu 23 martie 2016, ora 16.00.

Costul acestui seminar este de 150 lei/participant, iar durata este de 8 ore. Orarul va fi anunțat în timp util participanților.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să contactați filiala la telefon 0237623795.

*Seminarul nu face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă.

Plata poate fi efectuata la casieria de la sediul filialei cât și prin virament bancar în contul RO47RZBR0000060018383278 deschis la RAIFFEISEN BANK-Agenția Republicii, CUI 35169372, pentru Fundația C.E.C.C.A.R. –C.E.B.E. 

 
_______________________________________________________________________________________________________
 
Lista candidaților la Consiliul Superior: AICI
Alegerile din cadrul Conferinței Naționale din 18 martie 2016
 
________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                  

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 în limba română (Partea A + Partea B)

IFRS BV 2015 cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Prezenta ediție este tipărită în două volume, Partea A și B. Aceasta include următoarele modificări realizate ulterior datei de 1 ianuarie 2014:

 • un standard revizuit: IFRS 9 Instrumente financiare
 • două standarde noi: IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate și IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții
 • documentul Îmbunătățiri anuale la IFRS-uri, ciclul 2012–2014 (care conține modificări separate la IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 și IAS 34); și
 • modificări aduse următoarelor standarde:  IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 1, IAS 16, IAS 27, IAS 28, IAS 38 și IAS 41

  

  

CAMPANIA CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ

 

 


 

În atenţia membrilor înscrişi în GEJ

Referitor la prevederea din Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, conform căreia experţii contabili judiciari înscrişi în GEJ vor fi evaluaţi o dată la doi ani în vederea continuării activităţii de expertiză contabilă judiciară (art. 14), aceasta urmează să fie realizată în cadrul formelor de pregătire profesională continuă, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă parcurse de experţii contabili judiciari membri GEJ, în domeniile specifice ; la absolvirea cursului (cursurilor) urmează a se susţine un test de verificare a cunoştinţelor la care nota minimă de promovare este 7. Astfel, în cadrul cursurilor prevăzute în PNDPC  în care este prevăzută efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregătire profesională, experţii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenţă cu activitatea de expertiză contabilă judiciară. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI

FINANTAREA TERORISMULUI & PROLIFERARE

Recomandãrile FATF

Click


   Parafe cu valabilitate anuală începând cu 01.01.2013


         Conform Hotărârii Consiliului Superior al Corpului nr. 12/262 din 22 martie 2012, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii C.E.C.C.A.R. şi clienţii sau beneficiarii lucrărilor acestora, a parafelor cu valabilitate anuală.

          În cursul lunii decembrie a anului curent şi ianuarie a anului viitor, filiala va preda parafele membrilor care îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei pe anul 2013, odatã cu viza pe carnetul de expert contabil / contabil autorizat, conform reglementãrilor Corpului.  

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009