Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Vrancea
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită.

Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

Lucrarea a fost revizuită și adăugită anual, iar pe parcurs a fost îmbogățită cu întrebări, exerciții și studii de caz.

Ghidul este disponibil acum la C.E.C.C.A.R. filiala VRANCEA.

 


În atenţia membrilor suspendaţi 

Conform art. 21 alin (4) din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  „Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive (…)”.

Potrivit art. 12 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat aprobată prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 78 din 9 ianuarie 2017:

(1) Pe parcursul anului 2017 toţi membrii suspendaţi, în vederea respectării dispoziţiilor   art. 21, alin. 4 din OG 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să-şi definească statutul din perspectiva prezentei metodologii.

 Reînscrierea membrilor suspendaţi în Tabloul Corpului se va face conform prevederilor art. 102 din Regulamentul de organizare şi funcţionare CECCAR, „Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs precedurii prevăzute pentru înscriere.”


Stimate colege,

Stimați colegi,

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova


Termen-limită depunere Formular 010  Citeşte


 

În atenţia stagiarilor filialei din anii II şi III    

Calendar de pregatire stagiari semestrul I an 2017


 

Implementarea de către Statele Membre a Noilor regulamente de audit ale UE - stadiul în martie 2017 Citeşte

Noi reglementări europene privind protecția datelor Citeşte

Raportul Fundației IFRS și planurile pentru viitor Citeşte

Raport privind adoptarea raportării integrate Citeşte


 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Vrancea din localitatea Focșani, str. Scarlat Tarnavitu nr. 5, jud. Vrancea, în vederea ocupării postului de auditor de calitate. Citeşte mai departe>>

privind rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al Consiliului filialei Vrancea mandatul 2018-2022

 Click aici


Depunerea jurãmântului

Ceremonia depunerii jurământului va avea loc ȋn data de 10 martie 2017, orele 14.30, în sala de cursuri a filialei, pentru absolvenţii examenului de aptitudini sesiunea noiembrie 2016.


 

ADUNARE GENERALǍ, 29 martie 2017, orele 14.00
sala Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” din Focşani

Click aici


În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul: 

www.raport.ceccar.ro

 Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori. Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola. 


 

COMUNICARE PRELUNGIRE TERMEN


Alegerea preşedintelui filialei, mandatul 2018-2022

Procesul de votare:

 Alegerea preşedintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei care şi-au achitat cotizaţiile profesionale pânã la 28 februarie 2017.

Calendarul cu datele de desfãşurare a  votãrii: 13 - 14 martie 2017.

În cazul în care la sfârşitul procesului de votare se constatã cã nu s-a îndeplinit cvorumul de participanţi, prin Hotãrâre a Consiliului Filialei se va prelungi perioada de votare conform normelor. 

Intervalul orar de votare este cuprins între orele 10,00 - 19,00 pentru fiecare zi de votare. 

Locaţia centrului de votare:  Focşani, str. Scarlat Târnãvitu, nr.5 (sediul filialei)

Consiliul Filialei - Hotãrârea  nr.17/03 

Data afişãrii: 10 februarie 2017


Proces verbal al comisiei de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al filialei – click aici

ANEXA 1 – Lista candidaturilor admise pentru funcţia de preşedinte al filialei  – click aici

 Data afişãrii: 10 februarie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mãsurile 56 privind alegerile  - click aici


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 22 - 28 februarie 2017 cursul  de Fiscalitate, Contabilitate şi raportare financiarã şi Gestionarea fondurilor europene.

Cursul se va desfãşura în zilele de 22, 23, 27 şi 28 februarie 2017 cu începere de la orele 16,00 şi va fi susţinut de cãtre: Asist.univ.dr. Radu Ciobanu şi Expert contabil Crenguţa Bodoc.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Având în vedere faptul că viza de exercitare a profesiei pentru anul 2017 poate fi obținută doar dacă au fost efectuate orele de pregătire profesională aferente anului 2016, la acest curs vor avea prioritate membrii filialei care nu au parcurs aceste ore de pregătire profesională.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã - click aici.

 

 
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România - click aici

  

În atenţia membrilor care au solicitat suspendarea din Tablou pentru o perioadã de pânã  la 3 ani
Potrivit prevederilor OG nr.65 / 1994 art. 21 alin. 4, CECCAR are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive.
Având în vedere cã potrivit OG nr.65 / 1994 nu existã categoria de suspendaţi, vã rugãm ca pânã la data de 28 februarie 2017, sã vã clarificaţi situaţia, optând pentru una din urmãtoarele categorii:
·         Activi;
·         Inactivi – cu respectarea legii (dovada la zi din care sã rezulte starea de incompatibilitate prin efectul legii speciale).
Membrii care îşi îndeplinesc obligaţiile de platã pânã la data de 28 februarie 2017, inclusiv, beneficiazã de facilitãţile financiare pentru plata integralã a cotizaţiei.

În atenţia membrilor INACTIVI

Din această categorie fac parte membrii care, prin efectul legii nu pot exercita profesia de expert contabil/ contabil autorizat şi membrii care sunt în incompatibilitate prevăzute într-o lege specială.

Anual, această categorie de persoane trebuie să prezinte dovada că sunt în stare de incompatibilitate, prin adeverinţă de la locul de muncă şi trebuie să se menţioneze şi actul normativ conform căruia se află în stare de incompatibilitate/ decizia de numire ca funcţionar public cu desfãşurarea profesiei de expert contabil/ contabil autorizat. În cazul în care din Adeverinţa prezentatã nu rezultã în mod clar incompatibilitatea, atunci persoana va da o declaraţie pe propria rãspundere prin care îşi asuma situaţia de incompatibilitate.

Membrii INACTIVI care îşi îndeplinesc obligaţiile de platã pânã la data de 28 februarie 2017, inclusiv, beneficiazã de facilitãţile financiare pentru plata integralã a cotizaţiei.


 
 
Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

 Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

 


 

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța
 
Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.
La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.
Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

 
Stimaţi membri,

CECCAR Vrancea organizează vineri, 27 ianuarie 2017, orele 12, la sediul filialei, în sala de curs, o întâlnire cu membrii pe tema  Noutãţi fiscale 2017

Din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea va participa doamna Elena Cenuşã, şef Birou Servicii pentru Contribuabili.

 Vă rugăm confirmați participarea. 

Înscrierea privind participarea la întâlnirea din data de 27.01.2017  se face în ordinea transmiterii confirmãrilor, în limita locurilor disponibile.


Declaraţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior

Model declaraţie preşedinte CECCAR


Declaraţia pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei

Model declaraţie preşedinte filialã


 

Stimaţi membri,

Vã informãm cã în cadrul Conferinţei Naţionale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce priveşte metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum şi sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniştilor contabili.

 

   
 


Stimati colegi,
In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.
Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.
Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.
Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.
De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.
Va multumim!
Vicepresedinte  CECCAR
Alexandru Bunea

 
Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor Filialei Vrancea
În ziua de 16 decembrie 2016, ora 1400, în sala de curs a filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea din Focşani, str. Scarlat Tîrnâvitu, nr.5, va avea loc Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor Filialei Vrancea a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu urmãtoarea ordine de zi:
1.     Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinarã a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevãzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, urmãtoarea Adunarea Generalã Extraordinarã este convocatã în ziua de 16 decembrie 2016, ora 15.00, în a acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Conducerea filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea

 

 
 CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 08 - 15 decembrie 2016 un curs de pregãtire profesionalã, potrivit tematicii Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru urmãtoarele discipline: Audit şi certificare (20 ore), Fiscalitate – Impozit pe profit şi Impozit pe venit (10 ore), şi Contabilitate financiarã (10 ore).

Structura cursului este urmãtoarea:

·   Audit şi certificare – în zilele de 08 şi 15 decembrie 2016, cu începere de la ora 16;

·   Fiscalitate - în data de 10 decembrie 2016, cu începere de la ora 9;

·   Contabilitate financiarã –  în data de 14 decembrie 2016, cu începere de la ora 16.

Cursul de pregãtire va fi susţinut de cãtre:

 • Expert contabil Mariana Nedelcu-Vlase Mariana, administrator al societãţii Maral Cont Tax Consulting&Audit S.R.L.;
 • Expert contabil Georgeta Gorghiu, administrator al societãţii Audit Finans S.R.L. ;
 • Expert contabil Crenguţa Bodoc, administrator al societãţii Conta Proiect Consulting

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã, pânã cel târziu luni, 5 decembrie 2016, ora 12.


 
PROGRAM DE LUCRU CECCAR FILIALA VRANCEA
  Având în vedere că zilele de 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Națională a României) sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, vă comunicăm următoarele:
          În ziua de 26 noiembrie 2016 (sâmbătă) va fi program normal de lucru, de la ora 08.00 la ora 16.00;

 

          În perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2016 (miercuri, joi și vineri), nu se lucrează.

 

În atenția experților contabili

În conformitate cu prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala Vrancea organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari în două sesiuni astfel:

·         05.12.2016, orele 16-18 prima sesiune;

·         16.12.2016, orele 16-18 a doua sesiune.

Înscrierile se fac în perioada 15-24.11.2016 pentru prima sesiune și se prelungesc până la data de 09.12.2016 pentru cea de-a doua sesiune.

Testarea va avea loc la sediul Filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea din Focșani, str. Scarlat Târnăvitu, nr. 5.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

                     1. Cererea de înscriere în Grupul Experților Judiciari

                      2. Fişa de opţiuni privind specializãrile

                      3. O fotografie de dimensiune ¾ cm

Valoarea taxei de organizarea şi desfãşurarea testãrii, în care este inclus şi costul legitimației, este în cuantum de 15 lei.

Timpul afectat completării testului va fi de 2 ore.

Testarea constă în completarea, în mod individual, de cãtre experţii contabili candidaţi a testului grilã compus din 50 întrebări, fiecare având trei variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare minim 70 puncte.

Tematica şi bibliografia

 

Setul de 100 de întrebări  din care vor fi selectate câte 50 pentru fiecare din cele 10 variante de test 


Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică
 
Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

 

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.


A APĂRUT NR. 9 AL NEWSLETTERULUI PRO DOMO 

 Click aici pentru informații

 

despre cele mai importante evenimente organizate de CECCAR în luna septembrie 

 


CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 26 octombrie - 03 noiembrie 2016 un curs de pregãtire profesionalã, potrivit tematicii Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru urmãtoarele discipline: Contabilitate financiarã, Fiscalitate – T.V.A.  şi Contabilitate de gestiune.

Structura cursului este urmãtoarea:

·   Contabilitate financiarã – în zilele de 26 şi 27 octombrie 2016, cu începere de la ora 16;

·   Fiscalitate - în data de 29 octombrie 2016, cu începere de la ora 9;

·   Contabilitate de gestiune - în data de 03 noiembrie 2016, cu începere de la ora 16.

Cursul de pregãtire va fi susţinut de cãtre:

 • Expert contabil Crenguţa Bodoc, administrator al societãţii Conta Proiect Consulting S.R.L.;
 • Expert contabil Georgeta Gorghiu, administrator al societãţii Audit Finans S.R.L.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

 

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã, pânã cel târziu luni, 24 octombrie 2016, ora 10.

 


 

CURS DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Filiala CECCAR Vrancea organizeazã în perioada 08 - 15 octombrie 2016 un curs de pregãtire profesionalã, potrivit tematicii Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, pentru urmãtoarele discipline: Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiarã (I.F.R.S.); Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene şi Fiscalitate – Impozit pe profit.

Structura cursului este urmãtoarea:

·   Înţelegerea şi aplicarea Standardelor de Raportare Financiarã (I.F.R.S.) – în zilele de 8 şi 9 octombrie 2016, cu începere de la ora 9;

·   Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene  - în data de 11 octombrie 2016, cu începere de la ora 16;

·   Fiscalitate - în data de 15 octombrie 2016, cu începere de la ora 9.

Cursul de pregãtire va fi susţinut de cãtre:

 •       Prof.univ.dr.Costel Istrate, preşedinte al filialei CECCAR Iaşi;
 •       Expert contabil Crenguţa Bodoc, administrator al societãţii Conta Proiect Consulting S.R.L.;
 •       Expert contabil Georgeta Gorghiu, administrator al societãţii Audit Finans S.R.L.

Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesionalã Continuã, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Cursul echivaleazã 40 de ore CPD, din care 20 de ore CPD verificabile în sala de curs.

Pentru confirmarea participãrii dumneavoastrã la curs vã rugãm sã ne transmiteţi pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro cererea de înscriere ataşatã, pânã cel târziu vineri, 7 octombrie 2016, ora 10.


Ziua Națională a Contabilului Român 2016 
 
Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an, în mod unitar, la nivelul filialelor CECCAR, cu scopul promovării imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.
Cea de-a XII-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român este un prilej de a reuni familia profesioniştilor contabili şi de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR a devenit un brand naţional, emblematic pentru ceea ce înseamnă calitatea profesiei contabile.
Manifestările ediţiei din acest an a Zilei Naţionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență”, aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizației profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viața profesiei contabile.
Cu ocazia sărbătoririi zilei de 21 septembrie ca ”Zi Națională a Contabilului Român” avem plăcerea de a vă invita începând cu orele 15.00, în Sala de Conferinţe a Hotelului Vrancea, să participați la manifestările organizate de filialã în această zi.
La mulți ani tuturor profesioniștilor contabili!
Vă așteptăm cu drag!
Vã rugãm sã confirmaţi participarea dumneavoastrã pe adresa de e-mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro, pânã la data de 16.09.2016. 

Editura CECCAR a publicat “Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat”, Ediția a V-a, revizuită, 2016.

                                                În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.

Stimaţi membri,

CECCAR Vrancea organizează joi, 04 august 2016, orele 14, la sediul filialei, în sala de curs  V.V. Protopopescu, o întâlnire cu membrii pe tema  Noutãţi fiscaleDin partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea va participa doamna Elena Cenuşã, şef Birou Servicii pentru Contribuabili, care va prezenta şi unele facilitãţi oferite de ANAF. Vă rugăm confirmați participarea până vineri, 29 iulie 2016.

 


 

Stimaţi membri,

  CECCAR Filiala Vrancea organizeazã pe data de 30 iunie 2016, orele 15.00, la sediul filialei, o întâlnire de lucru cu membrii, pe tema Auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile. 


Efectele formularului 088 asupra mediului de afaceri

CNIPMMR a demarat un amplu sondaj privind modul de implementare și efectele Formularului (088), precum și ale procedurii evaluării intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.


 
 
Vă informăm că a apărut numărul 14 (5-18 iulie)  al revistei online CECCAR Business Magazine. Aceasta poate fi vizualizată la adresa www.ceccarbusinessmagazine.ro.

Stimaţi membri,
  CECCAR Filiala Vrancea organizeazã pe data de 14 aprilie 2016, ora 14.00, la sediul filialei, o întâlnire de lucru cu membrii, cu participarea reprezentanţilor Primãriei Focşani.  
Vor fi abordate urmãtoarele teme: Declararea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale; Procedura de executare silitã a taxelor şi impozitelor locale.

ANUNŢ
 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, organizaţie profesională de interes public, angajează urgent  şef birou stagiu şi dezvoltare profesionalã continuã pentru Filiala Vrancea.
Cerinţe: studii superioare economice şi expert contabil, cunoştinţe operare PC, capacitate de organizare, analiză şi sinteză, adaptabilitate, perseverenţă şi bune abilităţi de comunicare. 

                Toţi cei interesaţi pot depune scrisoare de intenție însoţită de CV la sediul Aparatului Central din Bucuresti, Intrarea Pielari nr.1, Sector 4, e-mail: resurseumane@ceccaro.ro, prin fax – 021/3308888 sau prin poştã.


 

 A fost lansată publicația săptămânală CECCAR Business Magazine, cu o tematică amplă, de interes.

Link-ul pentru consultarea publicației este http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/


C.E.C.C.A.R. – Filiala Vrancea organizează prin Centrul de Excelență în Business și Economie , în perioada 28 martie  - 03 aprilie 2016, un seminar de informare a agenților economici, cu tema ”Închiderea exercițiului financiar 2015 – Aspecte contabile și fiscale”, susținut de lector Bodoc Crenguța.  La acest seminar vor fi dezbătute, într-o manieră interactivă și bine structurată, principalele modificări din domeniul fiscal-contabil, cu exemple practice de interes major,  atât pentru membrii C.E.C.C.A.R. , stagiari, cât și pentru nemembri.

Pentru confirmarea participării dumneavoastră la seminar vă rugăm să ne transmiteți pe adresa de mail ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro, cererile de înscriere, până cel târziu 23 martie 2016, ora 16.00.

Costul acestui seminar este de 150 lei/participant, iar durata este de 8 ore. Orarul va fi anunțat în timp util participanților.

Pentru informații suplimentare nu ezitați să contactați filiala la telefon 0237623795.

*Seminarul nu face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă.

Plata poate fi efectuata la casieria de la sediul filialei cât și prin virament bancar în contul RO47RZBR0000060018383278 deschis la RAIFFEISEN BANK-Agenția Republicii, CUI 35169372, pentru Fundația C.E.C.C.A.R. –C.E.B.E. 

 
_______________________________________________________________________________________________________
 
Lista candidaților la Consiliul Superior: AICI
Alegerile din cadrul Conferinței Naționale din 18 martie 2016
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Program prelungit filialã
Pentru a veni în sprijinul membrilor, executivul filialei va avea program cu publicul şi sâmbãtã, 30 ianuarie 2016, între orele 8,00 şi 12,00.

 

 
INVITAŢIE
I. În ziua de 26 februarie 2016, începând cu orele 1430, în sala Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia" din Focşani, va avea loc Adunarea generalã a membrilor Filialei Vrancea a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu urmãtoarea ordine de zi:
1.      Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015; Realizarea Programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015;
2.      Aprobarea programului de activitate pe anul în curs pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;
3.      Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs potrivit Normelor stabilite de Conferinţa Naţională;
4.      Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5.      Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
6.      Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul urmãtor;
7.      Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumãtate din numãrul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplinã.
II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.E.C.C.A.R., republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi, pot depune „Declaraţie de candidaturã” pentru un loc de consilier titular sau de consilier supleant în Consiliul Superior sau în Consiliul filialei Vrancea, la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.
„Declaraţiile de candidaturã” pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, întocmite conform modelului anexat, se vor trimite filialei Vrancea a C.E.C.C.A.R., prin recomandatã cu aviz de primire astfel încât acestea sã  fie primite pânã la data de 25 ianuarie 2016 (cele primite dupã aceastã datã nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

Modelele de „Declaraţie de candidaturã” se pot ridica şi de la sediul filialei Corpului, str. Scarlat Tîrnãvitu, nr.5, Focşani, telefon 0237 623795.

  

 IN ATENTIA MEMBRILOR C.E.C.C.A.R.

Noul model de Raport Anual de Activitate aferent anului 2015 se poate descarca aici Raportul Anual de Activitate 

Vă informăm că puteți completa Raportul Anual de Activitate și în format electronic . Pentru crearea contului online vă rugăm contactați filiala. 

Instructiuni pentru completarea on-line a Raportului de activitate găsiți  AICI

                                                                  *******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

În atenția experților contabili care susțin testul din 03.12.2015 și 14.12.2015 de înscriere în Grupul Experților Judiciari (G.E.J.)

 100 întrebãri în conformitate cu tematica privind activitatea de expertiză contabilă judiciară, din care vor fi extrase câte 50 întrebări pentru fiecare din cele 10 variante de test.

În atenția experților contabili
(liber profesioniști și angajați)
În conformitate cu prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R., cu modificările ulterioare, Filiala Vrancea organizează testarea pentru înscrierea în Grupul Experților Judiciari în două sesiuni astfel:
·         03.12.2015, orele 16-18 prima sesiune
·         14.12.2015, orele 16-18 a doua sesiune
Înscrierile se fac până la data de 24.11.2015 pentru prima sesiune și se prelungesc până la data de 09.12.2015 pentru cea de-a doua sesiune.
Testarea va avea loc la sediul Filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea din Focșani, str. Scarlat Târnăvitu, nr. 5.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
                      2. Fişa de opţiuni privind specializãrile
                      3. O fotografie tip legitimație
Valoarea taxei de organizarea şi desfãşurarea testãrii, în care este inclus şi costul legitimației, va fi în cuantum de 15 lei și va fi depusã de candidaţi o dată cu depunerea cererii de înscriere.
Timpul afectat completării testului va fi de 2 ore.
Testarea constă în completarea unei grile formatã din 50 întrebări, fiecare având trei variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare minim 70 puncte.
         Tematica și bibliografia  
 
 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2015 în limba română (Partea A + Partea B)

IFRS BV 2015 cuprinde standardele care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Prezenta ediție este tipărită în două volume, Partea A și B. Aceasta include următoarele modificări realizate ulterior datei de 1 ianuarie 2014:

 • un standard revizuit: IFRS 9 Instrumente financiare
 • două standarde noi: IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate și IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții
 • documentul Îmbunătățiri anuale la IFRS-uri, ciclul 2012–2014 (care conține modificări separate la IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 și IAS 34); și
 • modificări aduse următoarelor standarde:  IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 1, IAS 16, IAS 27, IAS 28, IAS 38 și IAS 41

  

 

21 septembrie 2015 - cea de-a XI-a ediţie a  Zilei Naționale a Contabilului Român

INVITAŢIE
 
Stimate doamne, stimaţi domni
 
Cu ocazia sãrbãtoririi zilei de 21 septembrie ca "Ziua Naţională a Contabilului Român", C.E.C.C.A.R.  Filiala Vrancea are plăcerea de a vă invita începând cu orele 15:00, în Sala de Conferinţe a Hotelului Vrancea din Focşani, bd. Dimitrie Cantemir, nr.25.

Sunt așteptați alături de membrii C.E.C.C.A.R., beneficiarii serviciilor lor, directori economici, directori financiari, contabili șefi sau responsabili cu activitățile comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor locale. Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate nominalizate în Topul local al celor mai bune societăţi membre ale C.E.C.C.A.R.

Detalii suplimentare şi confirmãri de participare la telefon: 0237623795, e-mail: ceccarvrancea@ceccarvrancea.ro

 

Facilitãți acordate membrilor care respectã termenele legale pentru îndeplinirea obligațiilor fațã de Corp

 

CAMPANIA CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ

 

Stimați membri,

Vă facem cunoscut că marți 28 aprilie 2015 , ora 14.00, în sala de curs a filialei CECCAR Vrancea va a avea loc o întâlnire având ca tematică ”Standardul profesional nr. 38 revizuit privind Dezvoltarea Profesională Continuă a profesioniștilor contabili; Reguli privind organizarea și derularea Programului național de Dezvoltare Profesională Continuă pentru perioada 2015 -2021”.

************************************************************* 

 

Stimaţi membri,

 Vã invitãm sã participaţi pe data de 31 martie 2015, începând cu orele 14:30, la sediul C.E.C.C.A.R. Filiala Vrancea, sala “V.V. Protopopescu”, la o întâlnire de lucru pe tema: EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ.  


 

În atenţia membrilor înscrişi în GEJ

Referitor la prevederea din Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, conform căreia experţii contabili judiciari înscrişi în GEJ vor fi evaluaţi o dată la doi ani în vederea continuării activităţii de expertiză contabilă judiciară (art. 14), aceasta urmează să fie realizată în cadrul formelor de pregătire profesională continuă, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă parcurse de experţii contabili judiciari membri GEJ, în domeniile specifice ; la absolvirea cursului (cursurilor) urmează a se susţine un test de verificare a cunoştinţelor la care nota minimă de promovare este 7. Astfel, în cadrul cursurilor prevăzute în PNDPC  în care este prevăzută efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregătire profesională, experţii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenţă cu activitatea de expertiză contabilă judiciară. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI

FINANTAREA TERORISMULUI & PROLIFERARE

Recomandãrile FATF

Click


   Parafe cu valabilitate anuală începând cu 01.01.2013


         Conform Hotărârii Consiliului Superior al Corpului nr. 12/262 din 22 martie 2012, dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi alte documente ce intervin între membrii C.E.C.C.A.R. şi clienţii sau beneficiarii lucrărilor acestora, a parafelor cu valabilitate anuală.

          În cursul lunii decembrie a anului curent şi ianuarie a anului viitor, filiala va preda parafele membrilor care îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei pe anul 2013, odatã cu viza pe carnetul de expert contabil / contabil autorizat, conform reglementãrilor Corpului.  

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009